วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และคณะกรรมการประเมินความพร้อม/นิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเรียนคุณานนต์, บ้านเรียนดินศรีวิจิตร และบ้านเรียนเมเตอร์ฟาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *