โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

245 ม.6 ต.บางทราย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 038-282294

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-282078, 038-286079

โรงเรียนชลกันยานุกูล

เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-3827-8581

โรงเรียนแสนสุข

บ้านเลขที่ 2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ : 038-381669

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

99/3 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel : 0 3839 7054

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

เลขที่ 111 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-273174

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

50/1 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร : 038-476065

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

170 ถนน ชลบุรี-บ้านบึง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง ชลบุรี 20170 โทรศัพท์: 038443191

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

246 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 080-0657345

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

695 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร 038-485149

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

หมู่ที่ 1 บ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ : 038201393

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทรศัพท์ :038219193

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

124 หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์: 038-452305

โรงเรียนพานทอง

65/3 หมู่ 1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์ : 038-206000

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

หมู่ที่ 6 ถนนสุขประยูร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทร : 038-461201

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

เลขที่ 1/8 หมู่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 โทรศัพท์ : 038-466110

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

หมู่ที่ 4 บ้านวัดน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ :038-163216

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

หมู่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทรศัพท์ : 038-211446

โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

350/8 หมู่ 2   ตำบลท่าบุญมี  อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 เบอร์โทร 038-209278

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี20240 โทรศัพท์ :038-166255

โรงเรียนบางละมุง

4 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร 038-221 620

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

เลขที่ 419 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 โทรศัพท์: 038-226229

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0-3823-9239

โรงเรียนศรีราชา

เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 โทร 038-311098

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เลขที่ 217 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-350456

โรงเรียน บึงศรีราชาพิทยาคม

25/1 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เบอร์โทรศัพท์ 038-347815

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

312 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร : 038-338053

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี โทรศัพท์ 038 -119649

โรงเรียนเกาะสีชัง

เลขที่ 58 หมู่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร.038-216545

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร. 038-235233

โรงเรียนสิงห์สมุทร

2508 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180 โทรศัพท์ : 0 3843 7095

โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสี่ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ :033-012648

โรงเรียนวัดป่าประดู่

136 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 038611320

โรงเรียนระยองวิทยาคม

179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

เลขที่ 185 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ 038 – 602333

โรงเรียน เพรักษมาตาวิทยา

9/33 ม.3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 โทร 082-9513079

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

498 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 038-694195

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทร 038-684464

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9/13 ถนน อดุลย์ธรรมประภาส ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 038- 940381

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

1 หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000  โทรศัพท์  038-029051

โรงเรียนบ้านค่าย

04 หมู่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-641404

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 065-2369482

โรงเรียนนิคมวิทยา

เลขที่ 185 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์: 038-636110

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

164 พลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-671160

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 โทรศัพท์ 038-666-188

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทับมอญ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-996275

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

108/1 – คลองปูน แกลง ระยอง 21170 โทรศัพท์ : 038669383

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

111 หมู่ 8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทร. 033-013-160

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

167 Moo 5 Kram, Klaeng, Rayong 21190 Tel: 038657658

โรงเรียนห้วยยางศึกษา

60 หมู่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เบอร์โทรศัพท์ 038-632500

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

190 หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 เบอร์โทรศัพท์ 038-671112

Create by : นางสาวผกาสินี นะที นิสิตฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา