Previous
Next
Previous
Next

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.ชบรย

ศูนย์ประสานงานรับนักเรียนรอบ2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสหวิทยาเขตชลบุรี 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3839 7501 - 5 ต่อ 109

สหวิทยาเขตชลบุรี 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3846 1201

สหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนสิงห์สมุทร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 7059

สหวิทยาเขตระยอง 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3861 1320

สหวิทยาเขตระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3866 9383

********************
ยื่นความจำนง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 ประกาศผล วันที่ 7 เมษายน 2566 มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2566

***********************

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์สอบที่ 31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปี 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ยืนยันการเข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ imso.obec.go.th โดยการสอบรอบสองระดับประเทศ สอบในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (สนามสอบชลราษฎรอำรุง)

รับสมัครนักเรียน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564
สพม.ชบรย

นานมีบุ๊ค

📣นานมีบุ๊คส์ชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนอย่างได้ผลจริงเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองได้ มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม ลิงก์ https://forms.gle/biBRDxSG6LLMyvam7 . ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หัวข้อ"กลยุทธ์ในการจัด Reading Education ตอบโจทย์จริตการอ่านที่หลากหลาย สร้างActive Citizen สำหรับโลกศตวรรษที่ 21" 🕗วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. 📌ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 ลิงก์ https://forms.gle/bjV6STRJHRMD4PmC7 . ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 👉Line Official: @nmbteacher 👉Tel: 08-8008-9863 (คุณกุสุมา) , 06-3494-6679 (คุณกมลฉัตร) 👉FB inbox: m.me/NanmeebooksReadingclub

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

Read More »
Previous
Next
สถิติผู้เข้าชม
  • Visits Today: 214
  • Total Visits: 15828
  • Total Visitors: 3
  • Total Countries: 23

บริการให้คำปรึกษา

โดยนักจิตวิทยา
ประจำโรงเรียน

เด็กพิการเรียนรวม

การกรอกข้อมูล
เด็กพิการเรียนรวม

หลักสูตรต้านทุจริต

งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ

CCT

การกรอข้อมูลโปรแกรม
เด็กนักเรียนยากจน

B-OBEC

โปรแกรมสิ่งปลูกสร้าง
ในโรงเรียน

Eastern Economic Corridor (EEC)

EEC

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read More »
EEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1.แผนการดำเนินงานประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2565
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2563
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2562

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564
2.แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา

1.แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2565
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2562

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2565 และการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ 2564
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
2.1 มาตรการ เรื่องการพัฒนาเรื่องการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
2.2 มาตรการ เรื่องการพัฒนาด้านการเปิด
เผยข้อมูลการดำเนินงานของ
สพม.ชบรย
2.3 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริต
2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สพม.ชบรย
7 ข้อและคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
มาตรการฯ
2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
2.4.7 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2.4.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ข้อมูลเพิ่มเติม..

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม..

รายงานงบทดลอง


สอบบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลนโยบายและแผน

– รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ **รายละเอียด**

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) *รายละเอียด*

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)*รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

– สำนักงานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร **รายละเอียด**

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566 โดยรับสมัคร 2 ระดับ

– ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

– ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัณฑิต , หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th สอบถามรายละเอียดที่ 0924428000

– ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าว **รายละเอียด**

        ด้วยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการจัดการเรียนรู้ : ONE DAY WORKSHOP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิดสำคัญ วางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงแนวคิดสำคัญในกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริงได้ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200.- บาท/หลักสูตร/คน  **รายละเอียด**

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cle.kku.ac.th/cours/111 **รายละเอียด**

     ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เห็นรูปแบบ หรือแนวคิด งานศิลปะประดิษฐ์ และ
งานอาหาร นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  วันที่ 28 – 29 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเอกชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชบรย

นิทานเวตาล (เรื่องที่10)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) ความเป็นมา                 นิทานเวตาล ฉบับนิพนธ์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีที่มาจากวรรณกรรมสันสกฤตของอินเดีย  โดยมีชื่อเดิมว่า “เวตาลปัญจวิงศติ” ศิวทาสได้แต่งไว้ในสมัยโบราณ                   ต่อมาได้มีผู้นำนิทานเวตาลทั้งฉบับภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยร้อยเอก เซอร์ ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน  ก็ได้นำมาแปลและเรียบเรียงแต่งแปลงเป็นสำนวนภาษาของตนเองให้คนอังกฤษอ่าน แต่ไม่ครบทั้ง 25 เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอร์ตัน จำนวน 9

Read More »
 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note

Read More »
Starfish Labz 

Starfish Labz ยังมีสื่อการสอนออนไลน์ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย ได้ดียิ่งขึ้น โดยคอร์สใน Starfish Labz  เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ขอยกตัวอย่างคอร์สที่น่าสนใจ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Read More »
ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์

Read More »
ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC63) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา

Read More »
จดหมายข่าว สพม.ชลบุรี ระยอง

OBEC Line

Previous
Next
Previous
Next
Facebook สพม.ชบรย

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spmcr.go.th
E-mail : spm18control@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ                                                                โทร  038-397501-5  ต่อ 101 , 102
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            โทร  038-397501-5  ต่อ 106 , 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                      โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มนโยบายและแผน                                                       โทร  038-397501-5  ต่อ 114
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        โทร  038-397501-5  ต่อ 109 , 110
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทร  038-397501-5  ต่อ 116
กลุ่มกฎหมายและคดี                                                         โทร  038-397501-5  ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทร  038-397501-5  ต่อ 116
หน่วยตรวจสอบภายใน                                                     โทร  038-397501-5  ต่อ 113

สถานที่ตั้ง สพม.ชลบุรี ระยอง