พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่ 

  1. อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร

  2. อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น

  3. อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์ และรายการที่น่าสนใจ เช่น เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีรายการทั้งสิ้น 151 รายการ

  4. อยากทำ ฟังก์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงมือทำ เพราะจะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ชวนให้คิดและลองทำ ถึง 212 รายการ เช่น วิธีการทำอาหาร การจัดดอกไม้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นต้น

  5. อยากสอน ใครที่เป็นครูควรจะลองเข้าฟังก์ชั่นนี้ เพราะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมของครู พร้อมแนะแนวทางการสอนที่หลากหลายในทุกระดับชั้น และหลากหลายวิชา

  6. อยากแชร์ ฟังก์ชั่นนี้ เป็นการ Challenge ของคนที่อยากจะลองเป็นคุณครูโดยการสร้างสรรค์คลิปตามความยาวที่กำหนด เนื้อหาด้านในคลิปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์หรือบอกต่อ โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะนำตัวอย่างคลิปของคุณครูหรือบุคคลทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมมานำเสนอในเว็บไซต์ครูพร้อม อีกทั้งจะมีการใส่เครดิตเจ้าของคลิปให้ด้วย