วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *