วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC OPEN HOUSE OPEN HEART SMART SCHOOL” พร้อมด้วย นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปีการศึกษา 2566 “EEC ก้าวไกล รวมใจ ป.พ. สานต่อนวัตกรรม” พร้อมด้วยนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายศิริิชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House “เปิดโลกวิชาการ สำราญตลาดนัดรุ่นพี่ ก้าวสู่ EEC ที่นี่…อ่างศิลา” ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางจุรีพร รักสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (ระดับทอง), โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” (ระดับทอง) และโรงเรียนแสนสุข (ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1)

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรีครั้งที่ 1/ 2567 เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชลบุรีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการในด้านต่าง ๆ และศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรมผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 80 ปี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Bungmanoon Open House 2024 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” และเยี่ยมชมนิทรรศการ และการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”

See more

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (รักษามาตราฐานระดับเพชรปีที่ 2) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี(รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1)

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (รักษามาตราฐานระดับเพชรปีที่ 2) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี(รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1)