มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว