วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เวที่สรุปผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนโครงการ “การส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี 2566” วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชบรย

**ดูรูปทั้งหมด**

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม**

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : ระบบบริหารการประชุม ( e-meeting ) พร้อมฟังก์ชันรองรับระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รอง ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ สพม.ชลบุรี ระยอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า สพม.ชบรย วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า สพม.ชบรย  ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี **รูปภาพการประชุมฯเพิ่มเติม **

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย นายไพทูล อยู่เกตุ รอง ผอ.สพม.ชบรย พร้อมด้วยนายวัชระ บุบผามาศ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 138 รายณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง