วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางบุศรา วงษ์มา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ วิว จังหวัดนครพนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *