วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *