วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ณ บ้านนักเรียนโรงเรียนพานทอง, โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา, โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร และโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา