สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครสอบฯ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *