วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล และ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง