วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมาย นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอและชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *