วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง