วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน “นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง