วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานเปิดโลกวิชาการอำเภอหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนนวัตกรรมมืออาชีพ : Innovation Changes Your Life” ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา โดยมีนายรุ่งทวี พรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ