วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ Capacity Building for Sport Sciences and Art จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *