วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง