วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “Thungsukla open house” ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี โดยมีนางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ