ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

Read More »
Uncategorized

เวที่สรุปผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนโครงการ “การส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี 2566” วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชบรย

**ดูรูปทั้งหมด**

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม**

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : ระบบบริหารการประชุม ( e-meeting ) พร้อมฟังก์ชันรองรับระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)

**ดูรูปเพิ่มเติม**

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รอง ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ สพม.ชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า สพม.ชบรย วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า สพม.ชบรย  ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย นายไพทูล อยู่เกตุ รอง ผอ.สพม.ชบรย พร้อมด้วยนายวัชระ บุบผามาศ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 138 รายณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 โณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ครอบครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : การประเมินในระบบ DPA ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กำหนดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร “วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯให้กับบุคลากรโรงเรียนพนัสพิทยาคาร และบุคลากรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร “วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯให้กับบุคลากรโรงเรียนพนัสพิทยาคาร และบุคลากรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมพนัสนิคม อาคาร 80

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 กรกกฎาคม 2566 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัด

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ครบรอบ 116 ปี ณ อาคารโดม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ.สพม.ชบรย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชบรย

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 25

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศานา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศานา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ปีการศึกษา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ครบรอบ 44 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ครบรอบ 44 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานมหกรรมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) EEC Innovation for the future Symposium 2023โ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ จำนวน 51 โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานมหกรรมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) EEC Innovation for the future Symposium 2023โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2555 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 3/2555 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2555 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 3/2555 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายไพทูล

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยองนายไพทูล

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางบุศรา วงษ์มา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชลบุรี ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมาย นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอและชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมาย นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอและชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ ผ่านระบบ ZOOM

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ  ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชบรย, นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนพภัสสร โกสินทร์จิตต์ ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสถานศึกษา และ สพท. เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชบรย, นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนพภัสสร โกสินทร์จิตต์ ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสถานศึกษา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ทีjเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การนำร่องระบบ HRMS ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำฯ ให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำฯ ให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ณ ห้องประชุมสิงห์สมุทร ตึกอำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และเป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และเป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจั่นบรรพตระกูล โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นอนุกรรมาธิการ การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นอนุกรรมาธิการ การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 12.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครสอบฯ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ป.ป.ท. เขต

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางบุศรา วงษ์มา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ วิว จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางบุศรา วงษ์มา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ วิว จังหวัดนครพนม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับประเทศลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” และอำเภอ TO BE NUMBER ONE (อำเภอพนัสนิคม)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับประเทศลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางรุจนี ด้วงชรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารอัตรากำลัง 38 (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่กับบริบท บทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางรุจนี ด้วงชรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารอัตรากำลัง 38 (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่กับบริบท บทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร .สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ. สพม.ชบรย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร .สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชบรย

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชบรย และคณะกรรมการประเมินความพร้อม/นิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเรียนคุณานนต์, บ้านเรียนดินศรีวิจิตร และบ้านเรียนเมเตอร์ฟาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และคณะกรรมการประเมินความพร้อม/นิเทศการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 13.30-15.00 น. นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 สพม.ชบรย

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ณ ห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.( ว 14/2566 )ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ผ่านระบบ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA Online) ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA Online) ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย และดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผอ.รร.แสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยพร้อมปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  และดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยพร้อมปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 40 ราย ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผอ.สพม.ชบรย ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องเสมอต้น สพม.ชบรย

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางรุจนี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : การบริหารงานบุคคลของ 38 ค.(2)ผ่านระบบ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมTopic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : ระบบ DPA (การสุ่มกรรมการ) และการปรับปรุง ว PA ( ว 9 – 11 )

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : ระบบ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ณ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ณ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ณ บ้านนักเรียนโรงเรียนพานทอง,

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 และ 2)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร อบจ.อุทิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร อบจ.อุทิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล และ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล และ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายอิทธิพล ปากเมือง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยมีนางนภาพร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ณ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal :

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยสถานศึกษา “กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู”ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยสถานศึกษา “กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู”ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหารคณะครู

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดนตรีไทย  “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 2” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดนตรีไทย  “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 2” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือน เป็น 38 ค.(2)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง โดยมีนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพทูล อยู่ เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จากสำนักงานศึกษาธิการจะงหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่ เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: การดำเนินการระบบ DPA

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: การดำเนินการระบบ DPA

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 (หกเดือนหลัง)

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ฯ 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมาย นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ฯ  ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม, โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และโรงเรียนแสนสุข

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสยาม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวิทยาคมปากน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กำหนดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ราย (นางเยาวภา  ลันขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับการประเมินครั้งที่ 1)

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวัชระ  บุบผามาศ  ข้าราชการบำนาญ นายประโยชน์  กีรติปกรณ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม มอบหมายให้  นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ. สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านวิชาการ เกาะจันทร์ วัยมันส์ รู้ทันสื่อ” ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านวิชาการ เกาะจันทร์ วัยมันส์ รู้ทันสื่อ” ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยมีนายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เปิดบ้านวิชาการ BSP OPEN HOUSE 2023 : Start up of Innovations with The Teacher and student’s Talent Challenge for EEC”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เปิดบ้านวิชาการ BSP OPEN HOUSE 2023 : Start up of Innovations with The Teacher

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานเปิดโลกวิชาการอำเภอหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนนวัตกรรมมืออาชีพ : Innovation Changes Your Life” ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานเปิดโลกวิชาการอำเภอหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนนวัตกรรมมืออาชีพ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมความพร้อมและร่วมขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและร่วมขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเหลืองดำ เลิศล้ำวิชาการ”

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเหลืองดำ เลิศล้ำวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง โดยมีนางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะผู้บริหาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House สืบสานพอเพียง เคียงคู่นวัตกรรม นำสู่ EEC สร้างคนดีที่ บ.ค.

วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House สืบสานพอเพียง เคียงคู่นวัตกรรม นำสู่ EEC สร้างคนดีที่ บ.ค. ปีการศึกษา 2565 ณ

Read More »