.
Previous slide
Next slide

รางวัลและผลงานเด่น

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

รอบสอง ระดับประเทศ

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์สอบที่ 31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

…………………………………

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 รอบสอง ระดับประเทศ

ศูนย์สอบที่ 31   สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. และให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ติดรูปในบัตรให้เรียบร้อย) และบัตรประจำตัวประชาชน มารายงานตัวที่สนามสอบ
โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทางระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์
www.imso.obec.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2567

 

**คลิ๊กดูรายชื่อ**

 

 

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2567

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

......................................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง

ข่าวหน้าแรก

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) นำโดย นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวัชระ บุบผามาศ ข้าราชการบำนาญ นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย (นายสุพจน์ นออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ) โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายอมร สุดแสวง นางสาวสุภลักษณ์ สีใส นายวรวัฒน์ ศีลบุตร และนางสาวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวัดป่าประดู่ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และ “สุขาดี มีความสุข” ของท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครู ที่ให้ข้อมูลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567 ซึ่งวันนี้เป็นการสอบภาค ก และ ภาค ข ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าสอบ จำนวน 115 ราย (ขาดสอบ 10 ราย)

Read More »
Previous slide
Next slide
Facebook สพม.ชบรย

จำนวนผู้เข้าชม 40,127 views

 

บริการให้คำปรึกษา

โดยนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เด็กพิการเรียนรวม

การกรอกข้อมูล
เด็กพิการเรียนรวม

หลักสูตรต้านทุจริต

งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ

CCT

การกรอข้อมูลโปรแกรม
เด็กนักเรียนยากจน

สถานีแก้หนี้ครู

มหกรรมการเงิน
เพื่อครูไทย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.แผนปฏิบัติการประจำปี
    1.1 ปีงบประมาณ 2563
    1.2 ปีงบประมาณ 2564
    1.3 ปีงบประมาณ 2565
    1.4 ปีงบประมาณ 2566
    1.5 ปีงบประมาณ 2567
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
    2.1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    2.3 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    2.4 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
    2.5 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2563
    3.2 ปีงบประมาณ 2564
    3.3 ปีงบประมาณ 2565
    3.4 ปีงบประมาณ 2566
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566
    4.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567
    4.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
    4.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567)

1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     1.1 ปีงบประมาณ 2566
     1.2 ปีงบประมาณ 2567
2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนเข้าประมูล วันที่ 29 เม.ย.2567 เวลา 09.30 – 11.00 น. เริ่มประมูล เวลา 11.30 น. ณ โรงยิม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง   *รายละเอียด*   
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด ขอรับรายละเอียด ระว่างวันที่ 18-26 มี.ค.67 *รายละเอียด*   *ยกเลิกประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 27 มี.ค.67
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
  • *รายละเอียด*
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร (ครั้งที่ 2)
    *รายละเอียด*  
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
    *รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม..

เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง

 

บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน - ย้าย / เลื่อน

ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ​

– รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ **รายละเอียด**

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) *รายละเอียด*

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ *รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน  7  หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย” จำนวน 3 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท  รายละเอียด
2. หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท รายละเอียด
3. หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership : ผู้นำที่ตระหนักรู้กับหลุ่มพรางทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง” จำนวน 3 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท รายละเอียด
4. หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)” จำนวน 2 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 4,900.- บาท รายละเอียด
5. หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” จำนวน 2 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท รายละเอียด
6. หลักสูตร “กระบวนการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 เพื่อลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” จำนวน 3 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท รายละเอียด
7. หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ ด้วยการประมวลขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” จำนวน 3 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท รายละเอียด

– สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดให้มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

– ด้วย ธนาคารออมสิน ได้กำหนด
จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารเงิน ความรู้ในการออม รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ตลอดจนข้อมูลบริการอื่นของธนาคารที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น “การสร้าง INFOGRAPHIC เพื่อการสื่อสารองค์กร” สำหรับการสื่อสารองค์กร โดยผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ค่าลงทะเบียนคนละ 500.- บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตาม QR Code แนบท้าย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 **รายละเอียด**

- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชบรย

STEM Education (สะเต็มศึกษา)

STEM Education (สะเต็มศึกษา) STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics คือ การบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบัน หาคำตอบว่าทักษะ STEM คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรได้ในบทความนี้ คุณครู นักเรียน

Read More »

 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note

Read More »

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลที่ต้นแบบ การเรียนรู้ที่ดี คือการมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดขึ้นเมื่ออยู่บนฐานของความจริงไม่ใช่หลักการที่จับต้องไม่ได้ต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ในนั้น และจะเกิดขึ้นเมื่อถูกขับเคลื่อนโดยการตั้งคำถามและการสร้างประสบการณ์ชีวิต  “คลิกเพื่ออ่านต่อ“

Read More »

ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์

Read More »

ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC66) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา

Read More »

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spmcr.go.th
E-mail : spm18control@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ                                                                โทร  038-397501-5  ต่อ 101 , 102
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            โทร  038-397501-5  ต่อ 106 , 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                      โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มนโยบายและแผน                                                       โทร  038-397501-5  ต่อ 114
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        โทร  038-397501-5  ต่อ 109 , 110
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทร  038-397501-5  ต่อ 116
กลุ่มกฎหมายและคดี                                                         โทร  038-397501-5  ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทร  038-397501-5  ต่อ 116
หน่วยตรวจสอบภายใน                                                     โทร  038-397501-5  ต่อ 113

สถานที่ตั้ง สพม.ชลบุรี ระยอง