STEM Education (สะเต็มศึกษา)

STEM Education (สะเต็มศึกษา) STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics คือ การบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบัน หาคำตอบว่าทักษะ STEM คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรได้ในบทความนี้ คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองหลายคนคงเคยเห็นหรือได้ยินคำว่า STEM หรือ STEM Education (สะเต็มศึกษา) กันมาบ้าง วันนี้ Twinkl.co.th (ทวิงเคิล) จะพามาทำความรู้จักกันว่า STEM คืออะไร และทักษะ STEM นั้นมีความสำคัญอย่างไร สรุปข้อมูลสำคัญ STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics หรือการบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ […]

 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note Taking การจดสรุปความเข้าใจในแบบของเด็กๆ เอง ที่ใช้ภาพเข้าช่วยเชื่อมโยงหัวข้อและเนื้อหาที่เรียน จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้นยังไงบ้าง แล้วคุณครูทำยังไงได้บ้างนะ? https://bit.ly/3Dwf68D เรียนศิลปะออนไลน์แบบ Active Learning ปกติวิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติ มีความ Active Learning อยู่ภายในตัววิชาแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ ช่วงโควิด เลยต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ครูผู้สอนเลยคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฏี พื้นฐานความรู้ ในเนื้อหานั้นๆ แบบ Active Learning มากกว่าการนั่งฟัง ก่อนลงมือปฏิบัติงานศิลปะ https://bit.ly/3mA4rUf เกมเปิดแผ่นป้าย […]

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลที่ต้นแบบ การเรียนรู้ที่ดี คือการมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดขึ้นเมื่ออยู่บนฐานของความจริงไม่ใช่หลักการที่จับต้องไม่ได้ต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ในนั้น และจะเกิดขึ้นเมื่อถูกขับเคลื่อนโดยการตั้งคำถามและการสร้างประสบการณ์ชีวิต  “คลิกเพื่ออ่านต่อ“

ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์ และรายการที่น่าสนใจ เช่น เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีรายการทั้งสิ้น 151 รายการ อยากทำ ฟังก์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงมือทำ เพราะจะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ชวนให้คิดและลองทำ ถึง 212 รายการ เช่น วิธีการทำอาหาร การจัดดอกไม้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นต้น อยากสอน ใครที่เป็นครูควรจะลองเข้าฟังก์ชั่นนี้ เพราะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมของครู พร้อมแนะแนวทางการสอนที่หลากหลายในทุกระดับชั้น และหลากหลายวิชา อยากแชร์ ฟังก์ชั่นนี้ เป็นการ Challenge ของคนที่อยากจะลองเป็นคุณครูโดยการสร้างสรรค์คลิปตามความยาวที่กำหนด เนื้อหาด้านในคลิปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์หรือบอกต่อ […]

ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC66) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC63) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC62) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC61) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่