• ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (ครั้งที่ 3)  *รายละเอียด*

  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (ครั้งที่ 2)  *รายละเอียด*

  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี *รายละเอียด*

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 1,692 ชุดรายละเอียด *

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 1,167 ชุด รายละเอียด *

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย รายละเอียด *

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรยรายละเอียด*

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย รายละเอียด*