นศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศข้าราชการครูที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *