วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายผู้เข้ารับการอบรมฯ ภาคกลาง รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *