วันที่ 8 – 9  มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานสนามสอบแข่งขัน ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าสอบ จำนวน 1,011 ราย จากผู้มีสิทธิสอบฯ จำนวน 1,051 ราย ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวโดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *