วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *