วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ชลชายเกมส์” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *