วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสุภรณ์วีรวรรณ ชั้น 2 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี