วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผล วิทยากรบรรยายโดย ดร. ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ “โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยเขตชลบุรี 3 เป็นคณะติดตาม