ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน “ชลชายเกมส์” ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุงให้การต้อนรับ

ประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มอบหมายให้ นางสุนีย์  แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน “นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน “นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่ 1/2565   ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการประเมิน นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ เวลา 08.30 น. ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางโสภา สร้อยสน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ Capacity Building for Sport Sciences and Art จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ Capacity Building for Sport Sciences and Art จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ให้การต้อนรับ