วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการประเมิน นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี