วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ (คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และ โรงเรียนชลกันยานุกูล