วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับประเทศลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” และอำเภอ TO BE NUMBER ONE (อำเภอพนัสนิคม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *