วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forumประเด็น : การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.( ว 14/2566 ) ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง