วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร อบจ.อุทิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ