วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยมีนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียรให้การต้อนรับ