วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยสถานศึกษา “กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู”ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *