วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *