วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่ เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ภิญโญ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี