วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เปิดบ้านวิชาการ BSP OPEN HOUSE 2023 : Start up of Innovations with The Teacher and student’s Talent Challenge for EEC” ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม