วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเหลืองดำ เลิศล้ำวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง โดยมีนางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ