วันที่ 26 มกราคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ ก.ค.ศ. Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น 1.แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องวิทยฐานะกรณีไปช่วยราชการหรือมีเหตุพิเศษจำเป็น  2.การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ผ่านระบบ ZOOM