วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม “อ่างศิลา เปิดบ้านเรียนรู้ สู่ EEC 2023”  ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมให้การต้อนรับ