วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง