วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ป.ป.ท. เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *