วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *