วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *