วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : ระบบ DPA (การสุ่มกรรมการ) และการปรับปรุง ว PA ( ว 9 – 11 ) ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเสมอต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง